RadkeFestwial

RadkeFestwial
RadkeFestwial

Dane projektu:

Klient: RadkeFestiwal

Narzędzia:, Photoshop CS2 , Illustrator CS4

Opis:

Zostałem poproszony o przygotowanie materiałów promocyjnych dla RadkeFestiwal. Byłem odpowiedzialny za projekt strony internetowej, plakatu i biletów, a także elementy mulimedialne. Współpraca trwała przez kilka edycji tej imprezy.

Pozostałe prace..